Queeness Wedding Planner - Wedding All Love -->


รายละเอียด

Queeness Wedding Planner

บริการ แม่งาน ,ทีมงานรันคิวพิธีการ ,พิธีกร ,ถ่ายภาพ
งานหมั้นแบบไทย งานหมั้นแบบจีน งานแต่งงานและงานพิธีอื่นๆ
ท่านจะได้รับการดูแลที่ดีที่สุดจากทีมงาน Queeness Girl
ที่จะทำหน้าที่ดูแลท่านเป็นเหมือน เพื่อน ญาติ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้มาร่วมงานสูงสุด

*** แพคเกจงานเช้า พิธีหมั้น ไทย – จีน ***

1. Mini Queen

เหมาะสําหรับงานพิธีหมัั้นเล็กๆในบรรยากาศอบอุ่นที่มีแขกไม่เกิน 60 ท่าน **
ประกอบด้วย พิธีกร 1 คน + แม่งาน 1 คน    

หน้าที่ความรับผิดชอบ

◾ลําดับพิธีการในช่วงพิธีการทั้งหมด ตั้งแต่ พิธีสงฆ์ , แห่ขันหมาก,หมั้น สวมแหวน รับไหว้,
ยกนํ้าชา,หลั่งน้ำพระพุทธมนต์ , ส่งตัว 


◾ดูแลงานในภาพรวม แทนบ่าวสาวในวันงานทั้งหมด


◾ประสานงานและบรีฟลําดับพิธีการให้กับโรงแรม, ช่างภาพวันงาน,วีดีโอ,ดอกไม้,ตกแต่ง ,
เถ้าแก่ , คุณพ่อคุณแม่ ทั้งหมด เพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์แบบ และ perfect….

 
2. Master Queen

เหมาะสําหรับงานพิธีหมัั้นที่มีแขกตั้งแต่ 60-120 คน  
ประกอบด้วย พิธีกร 1 คน + แม่งาน 1 คน + ทีมงานรันคิว 1 คน    


หน้าที่ความรับผิดชอบ

◾ลําดับพิธีการในช่วงพิธีการทั้งหมด ตั้งแต่ พิธีสงฆ์ , แห่ขันหมาก,หมั้น สวมแหวน รับไหว้,ยกนํ้าชา
,หลั่งน้ำพระพุทธมนต์ , ส่งตัว


◾ดูแลงานในภาพรวม แทนบ่าวสาวในวันงานทั้งหมด


◾ประสานงานและบรีฟลําดับพิธีการให้กับโรงแรม, ช่างภาพวันงาน,วีดีโอ เถ้าแก่
, คุณพ่อคุณแม่ ประธาน เพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์แบบ และ perfect….


หมายเหตุ : หากเป็นงานหมั้นเช้าเลี้ยงเที่ยง  เลือกแพคเกจไหน ( จำนวนคน * 3000 ต่อคนเหมา)

 

*** แพคเกจ แม่งาน รันคิว พิธีกร งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส ***


1. MASTER QUEEN

ทีมงาน 3 คน (แม่งาน 1 คน + ทีมงานรันคิว 1 คน + พิธีกรสวยและฮาเฮ 1 คน)
เหมาะกับงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส  ที่มีแขกไม่ เกิน 350 ท่าน**

2. GRAND  QUEEN

ทีมงาน 4 คน  ( แม่งาน 1 คน + ทีมงานรันคิว 2 คน + พิธีกรสวยและฮาเฮ 1 คน)
เหมาะกับงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส  ที่มีแขก350-500 ท่าน**

3. Elegance Queen

ทีมงาน 6 คน  ( แม่งาน 1 คน + ทีมงานรันคิว 3 คน + พิธีกรสวยและฮาเฮ 2 คน)
เหมาะกับงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส  ที่มีแขก500 ท่านขึ้นไป * แต่ไม่เกิน 1,000

สโคปงานในวันงาน

- ดูแลงานในภาพรวม แทนบ่าวสาวในวันงานทั้งหมด ตั้งแต่ตรวจสอบความพร้อมของหน้างาน ,
ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในวันงานให้ทราบคิวงานของตัวเอง  , จุดลงทะเบียน , ดูแลการตกแต่ง
ภายในงานให้เป็นไปตามที่สรุปกันไว้

- ลําดับพิธีการในช่วงพิธีการทั้งหมด ตั้งแต่เปิดตัวบ่าวสาว , คิวพรีเซนเตชั่น , คิวท่านประธาน
คิว Effect ช่วงตัดเค้ก ,โยน ดอกไม้ 

- ประสานงานและบรีฟลําดับพิธีการให้กับโรงแรม, ช่างภาพวันงาน , ประธานในงาน, คุณพ่อคุณแม่
ทั้งสองฝ่ายเพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์แบบ และ perfect….

 





ข้อมูลติดต่อ
086-053-3029
queenesswedding@hotmail.com
queenesswedding
http://www.weddingsquare.com/queenesswedding